Posiadamy własne Biuro Projektowe w Łodzi. Realizujemy zadania na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w projektach sieci miedzianych, światłowodowych – magistralnych, dystrybucyjnych i dostępowych, opartych zarówno na technologiach tradycyjnych oraz systemach mikrokanalizacji.

Dysponujemy dobrze wyszkoloną, kompetentną i doświadczoną kadrą projektantów, wyposażoną w nowoczesne narzędzia pracy oraz posiadającą uprawnienia budowlane.

Oferujemy usługi związane z projektowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej:
• koncepcje inwestycji (opracowanie koncepcji, oszacowanie kosztów rozwiązania technicznego)
• projekty budowlane ( w tym: opracowanie map geodezyjnych, wypisy z rejestru gruntów, pozyskiwanie praw do terenu na cele inwestycyjne, opracowanie zagospodarowania terenu, uzyskanie warunków zabudowy lub decyzji lokalizacyjnej, uzgodnienia branżowe, uzgodnienie projektu w ZUDP, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień)
• projekty wykonawcze (opracowanie przedmiaru robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót)
• projekty specjalistyczne ( w tym: operaty wodno-prawne, przejścia pod torami, przejścia na mostach, wiaduktach, projekty dzierżawy kanalizacji, linii napowietrznych operatorów telekomunikacyjnych i energetycznych)
• dokumentacje powykonawcze, inwentaryzacje istniejących sieci
• nadzory autorskie i nadzory inwestorskie w branży telekomunikacyjnej
• sprawdzanie i weryfikacja projektów
• kosztorysowanie robót telekomunikacyjnych

Wykonujemy projekty :
• sieci napowietrznych, kablowych linii doziemnych, kanalizacji kablowej teletechnicznej, rurociągów kablowych. miedzianych i światłowodowych
• mikrokanalizacji i mikroduktów światłowodowych w technologii PON
• systemów dostępowych w technologii FTTH i FTTx

W każdym projekcie szczególne znaczenie przywiązujemy do zapewnienia wysokiej jakości i terminowości tworzonej dokumentacji. Ważnym celem naszej działalności jest satysfakcja i zadowolenie Klienta. Gwarantujemy wykonanie prac na najwyższym poziomie, o czym świadczy posiadany Certyfikat ISO 9001.