W okresie naszej działalności tj. od roku 1987 wybudowaliśmy ponad 1000 km linii telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych na terenie całego kraju.
Budujemy sieci telekomunikacyjne we wszystkich technologiach (sieć miedziana, sieć światłowodowa, radiowa).
Obecnie realizujemy prace związanie z budową sieci szerokopasmowych dla operatorów telekomunikacyjnych oraz współpracujemy przy projektach drogowych w zakresie rozwiązań kolizji telekomunikacyjnych, budowy kanałów technologicznych, łączności autostradowej, telematyki, systemów sterowania ruchem.
Oferujemy usługi związane z budową i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej
• budowa kablowych linii podziemnych (kable doziemne)
• budowa linii napowietrznych (podbudowa słupowa, podwieszanie kabli na istniejących liniach słupowych, dzierżawa linii )
• budowa kanalizacji teletechnicznych
• budowa rurociągów kablowych, mikrokanalizacji, mikroduktów
• budowa przyłączy doziemnych abonenckich
• montaż instalacji budynkowych

Oferujemy także usługi
• kierowanie robotami budowlanymi w branży telekomunikacyjnej
• usuwanie awarii sieci telekomunikacyjnych
• doraźne naprawy uszkodzonych elementów sieci (studnie, punkty dostępowe, przyłącza)

Wykonujemy
• kompleksowe sieci światłowodowe w technologii PON
• systemy dostępowe w technologii FTTH i FTTx
• przewierty sterowane, przeciski hydrauliczne
• wciąganie i montaż kabli światłowodowych
• wciąganie i montaż mikrokabli światłowodowych
• konserwacje i bieżące utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

Trochę historii
W początkowym okresie opieraliśmy się głównie na działalności handlowej i usługowej współpracując z Telekomunikacją Polską S.A. w Łodzi. Był to czas, kiedy wykonując min. systemy bilingowe, usprzętowienie przełącznic, układy PCM, stawiając pierwsze kroki w komputerowym systemie przetwarzania danych, dobieraliśmy i stabilizowaliśmy kadry pracownicze. Początki robót kablowych sieci magistralnych i rozdzielczych sięgają roku 1992.W latach 1992-2000 FURELzaprojektował i wykonał budowy i rozbudowy obiektów telekomunikacyjnych na terenie byłych Rejonów Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA S.A.) w Koluszkach, Tomaszowie Mazowieckim., Radomsku, Bełchatowie; Zakładach Telekomunikacji w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. W latach 2002-2005 byliśmy oficjalnym partnerem Telekomunikacji Polskiej S.A. (ORANGE POLSKA S.A.) w zakresie prac utrzymaniowych, instalacyjnych i inwestycyjnych na terenie województwa łódzkiego. W latach 2006-2011współpracowaliśmy z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. przy modernizacji zakładowej sieci światłowodowej. Nawiązaliśmy też współpracę z firmami wykonującymi budowę i montaż stacji bazowych systemu GSM oraz UMTS. Realizowane przez nas usługi dla ww firm obejmowały budowę i montaż wieży kratowych oraz prace budowlane związane z budową stóp fundamentowych i montaż pionowy wieży z wykonaniem zasilania energetycznego. Obecnie po podpisaniu umów ramowych wykonujemy usługi dla sieci telewizji kablowych TOYA, VECTRA, UPC, MULTIMEDIA. Wykonujemy również roboty telekomunikacyjne związane z inwestycjami przy budowie dróg krajowych wojewódzkich oraz autostrad.